Carpio, Luzmila: Yuyay Jap'ina Tapes (Vinyl LP)
'

Carpio, Luzmila: Yuyay Jap'ina Tapes (Vinyl LP)

Omnian Music Group

Regular price $40.99 Sale

Usually ships in 3-6 business days

Riqsiqa Kasunchik, Ch'uwa Yaku Kawsaypuni, Warmip Kawysayin, Uqhumanta, Warmikuna Yupay-Chaqapuni Kasunchik, Arawi, Yanapariway Takiriyta, Killpa, Pachamamata T'ikanchasun, Kusichisun Wawitata, Tillpi Tillpilla, Sumaq Awaq Warmi, Jiwasay, Qalay Qalay, Kawsay Jap'isunchik, Wataq Killasnin, Amautayku Avelino Siñani